Naszą specjalnością jest :

Ochronę osobową i elektroniczną prowadzimy w :

Ponadto sprawujemy ochronę osobową :

Prowadzimy również konsultacje z zakresu wykonywania planów ochrony oraz doradztwa i projektowania systemów elektronicznych / telewizja przemysłowa, lokalne systemy alarmowe , kontrola dostępu / i zabezpieczeń mechanicznych.

Na jakość świadczonych przez nas usług ma wpływ :

  • dotychczas zdobyte doświadczenie
  • stosowanie sprawdzonych form organizacji nadzoru i kontroli
  • dbałość o odpowiedni dobór pracowników /zależnie od zlecenia/ i podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych
  • korzystanie z nowoczesnych urządzeń technicznych
  • analiza dokonywanych przestępstw
  • wymiana doświadczeń i współpraca z innymi firmami ochroniarskimi

 


Dzięki współpracy z klubami karate, wielu pracowników firmy uprawia sztuki walki oraz bierze czynny udział w zajęciach prowadzonych przez naszych instruktorów

 

Indywidualne potrzeby Klienta , wynikające między innymi z planu zabezpieczenia obiektu , powodują , że spełniamy różne oczekiwania dotyczące :

Umundurowani pracownicy naszej firmy swoje zadania wykonują w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o OCHRONIE OSÓB I MIENIA oraz instrukcje opracowane i parafowane przez obie strony umowy , stanowiące jej integralną część .

Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia o niekaralności oraz poddawani są specjalistycznym badaniom lekarskim , kwalifikującym do wykonywania zawodu pracownika ochrony.

Pracownicy ochrony , dzięki posiadanym przez naszą firmę zezwoleniom radiokomunikacyjnym / zastrzeżone częstotliwości radiowe / , są w stałym kontakcie z naszym CENTRUM NADZORU NAD OBIEKTAMI CHRONIONYMI , dlatego też / w razie potrzeby / ich działania ochronne wspiera grupa patrolowa naszej firmy .

O zaistniałych zdarzeniach dyspozytor CENTRUM natychmiast powiadamia Policję , Straż Pożarną , Pogotowie Ratunkowe oraz inne służby techniczno – ratunkowe.

W trosce o zapewnienie optymalnej ochrony obiektu oraz w oparciu o sugestie niektórych Klientów, naszą działalność poszerzyliśmy o świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości na terenie obiektów przez nas chronionych / wewnątrz budynków oraz tereny zewnętrzne – prace porządkowe, odśnieżanie zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, utrzymanie terenów zielonych /.

Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma znaczącymi podmiotami gospodarczymi , zarówno prywatnymi , jak i państwowymi.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej.

Jesteśmy członkiem oraz posiadamy rekomendację Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia.

Jesteśmy członkiem Izby Przemysłowo – Handlowej.

Oprócz rzetelnego, sumiennego i odpowiedzialnego podejścia do zleceń wykonywanych przez naszą firmę , zapewniamy pełną DYSKRECJĘ .

Z wyrazami szacunku:

Zarząd firmy “SZOGUN

---------