Prace związane z utrzymaniem czystości wykonują osoby, które posiadają doświadczenie w tym zakresie, potwierdzone odpowiednimi referencjami sprawdzonymi przez nasze kadry.

Zakres świadczonych usług:

Wszystkie prace wykonujemy własnymi urządzeniami nie korzystając z pomocy podwykonawców.

Korzystamy z własnych środków chemicznych (pasty, płyny, kostki zapachowe, itp.) i higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie itp.), które posiadają stosowne atesty

Usługę świadczymy w godzinach dogodnych dla Klienta.

ATRAKCYJNE CENY!!!

Ochrona i sprzątanie obiektu jednocześnie przez naszą firmę to gwarancja wysokiej jakości i możliwość negocjowania atrakcyjnych cen