Spółka z o. o. Z.P.Chr.
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 19 A

tel./fax sekretariat: 52 345-10-15,   52 362-02-04
dyzurny: 52 340-44-44, email: szogun@szogun.com.pl

---------Jesteśmy firmą , która nieprzerwanie od 1989 roku prowadzi działalność w zakresie ochrony osób , mienia i obiektów.

---------Podstawę do świadczenia w/w usług , na terenie całego kraju , stanowi koncesja nr 242/89 wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 28.08.1989 roku , aktualizowana koncesją Nr L – 0514 /00 z dnia 14. 04. 2000 roku, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

---------

---------